Styrelsen

Uppdaterad av JOWI Consulting AB 2018-11-14

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande

Karin Toll

karin.toll@sll.se

 

Kassör

Maria Carling

maria.carling@

ltdalarna.se

 

Sekreterare

Ulf Höckerfelt

sekreterare@

svensktrhinologisktsallskap.

se

 

Webansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot

Stefan Freccero stefan.freccero@skane.se

 

Ledamot

Erica Lundh erica.lundh@lvn.se

 

Ledamot

Magnus Ivarsson

erica.lundh@lvn.se