Utbildning - Stipendier

Uppdaterad av JOWI Consulting AB 2018-11-14

Utbildning - Stipendier

SRS utbildningsbidrag.

 

Den fantastiska insatsen av ERS-kommittén (ERS-2016) resulterade i ett betydande överskott som tillfallit SRS.

 

SRS styrelse kommer under närmaste åren kunna dela ut ett antal utbildningsbidrag med max 10000kr/ansökan.

10 bidrag/år kan delas ut.

 

Bidraget utgår till rhinologinriktad ÖNH-specialist för deltagande i en rhinologisk kurs av hög vetenskaplig kvalité alternativt kongress. Bidrag kan endast mottagas en gång per individ och liv.

Bidragsmottagaren skall redovisa deltagande i kursen med reseberättelse vilken publiceras på SRS hemsida.

Bidragets syfte är att med riktade stipendier främja individuell rhinologisk kunskap i SRS-kollegiet.

Vi har inget slutdatum för ansökan.

 

 

Ansökan skickas till erica.lundh@rvn.se

 

 

 

Bästa ST-pris

2017

 

Anna Holm "Absence of high risk HPV in p16 positive inverted sinonasal papilloma"