Utbildning - Stipendier

Uppdaterad av JOWI Consulting AB 2018-10-02

Utbildning - Stipendier

SRS utbildningsbidrag.

 

Den fantastiska insatsen av ERS-kommittén (ERS-2016) resulterade i ett betydande överskott som tillfallit SRS

SRS styrelse kommer under närmaste åren kunna dela ut ett antal utbildningsbidrag uppgående till totalt maximalt

100 000 kr/år.

 

Bidraget utgår till SRS-medlem/-ar till kursavgiften för deltagande i en (företrädesvis) nordisk rhinologisk kurs av hög vetenskaplig kvalité. Bidrag kan endast mottagas en gång per individ och liv.

 

Mottagaren skall vara specialist i ÖNH-sjukdomar.

 

Bidragsmottagaren skall redovisa deltagande i kursen med reseberättelse vilken publiceras på SRS hemsida. Bidragets syfte är att med riktade stipendier främja individuell rhinologisk kunskap i SRS-kollegiet, samt på detta sätt även stimulera nordisk rhinologisk kursverksamhet av hög teoretisk och praktisk kvalité.

 

Ansökan skickas till erica.lundh@rvn.se

 

 

 

Bästa ST-pris

2017

 

Anna Holm "Absence of high risk HPV in p16 positive inverted sinonasal papilloma"