Aktuellt

Uppdaterad av JOWI Consulting AB 2020-01-24

Aktuellt2019
SRS årsmöte 2019 blir 19-20/9 på Gothia Towers.

Ämnet blir "Systemsjukdomar & Nyheter om biologiska läkemedel"2016SRS 2016 Mötesberättelse

Protokoll från årsmötet återfinns under Styrelsen - Protokoll


2015

Referat från årsmötet i Göteborg 2015-09-17


Årets tema: Frakturkirurgi och Plastikkirurgi


/Styrelsen


2014


2013