Hem

Uppdaterad av JOWI Consulting AB 2020-01-24

Svenskt Rhinologiskt Sällskap (SRS) är en intresseförening för näs-bihålesjukdomar och deras behandling. SRS bildades den 30/9 1993 i Skövde på initiativ av Hans Rundcrantz, Björn Petruson, Lars Malm och Börje Drettner. ”SRS skall verka för att förbättra kunnandet om näsan och bihålornas anatomi och fysiologi samt diagnostik och behandling av sjukdomar och deformiteter i näsa och bihålor. Sällskapet skall dessutom stimulera till utvecklingsarbete och forskning inom området.”


Sällskapet är öppet för alla ÖNH-kollegor och särskilt för ST-läkare under utbildning. (Man känner sig således kallad, snarare än att man blir kallad). Sällskapet träffas en gång per år under gemytliga former. Svenskt Rhinologiskt Sällskap bistår Svensk Förening för Otorhinolaryngologi samt huvud och halskirurgi, som expertpanel i frågor rörande näs och bihålesjukdomar och som referensgrupp för det Europeiska Rhinologiska Sällskapet.

MYLAN-föreläsningen 2019-09-19
"Inflammation och CNS-påverkan". Mats Lekander, SU/KI

Välkomna till nästa års SRS-möte i Göteborg 17-18/9 2020


                   Årets tema:  FESS - Indikationer & Komplikationer och Hur lär vi ut ?l


        

         Ny möterlokal är Hotel Post i centrala Göteborg.


         Mer Information och Anmälan kommer under våren.
Väl mött i Göteborg till hösten


SRS styrelse

Genom Ulf Höckerfelt, sekreterare SRS