Styrelsen

Uppdaterad av JOWI Consulting AB 2020-01-24

Styrelsen

Ordförande / Webansvarig

Karin Toll

karin.toll@sll.se

Kassör

Maria Carling

maria.carling@regiondalarna.se

Sekreterare

Ulf Höckerfelt

sekreterare@

svensktrhinologisktsallskap.se

Ledamot

Stefan Freccero stefan.freccero@skane.se

Ledamot

Erica Lundh
erica.lundh@lvn.se

Ledamot

Magnus Ivarsson

magnus.ivarsson@onhinstitutet.se