Utbildning - Stipendier

Uppdaterad av JOWI Consulting AB 2020-01-24

Utbildning - Stipendier

SRS utbildningsbidrag.


Den fantastiska insatsen av ERS-kommittén (ERS-2016) resulterade i ett betydande överskott som tillfallit SRS.


SRS styrelse kommer under närmaste åren kunna dela ut ett antal utbildningsbidrag med max 10000kr/ansökan.

10 bidrag/år kan delas ut.


Bidraget utgår till rhinologinriktad ÖNH-specialist för deltagande i en rhinologisk kurs av hög vetenskaplig kvalité alternativt kongress. Bidrag kan endast mottagas en gång per individ och liv.

 

Bidragsmottagaren skall redovisa deltagande i kursen med reseberättelse vilken publiceras på SRS hemsida.

Bidragets syfte är att med riktade stipendier främja individuell rhinologisk kunskap i SRS-kollegiet.

Vi har inget slutdatum för ansökan.Ansökan skickas till erica.lundh@rvn.se

Bästa ST-pris

2017


Anna Holm     "Absence of high risk HPV in p16 positive inverted sinonasal papilloma"

2019


Karin Jonstam   "Reboost surgery in type 2 CRSwNP"